http://www.zaichatko.zp.ua/admin/images/children-5.gif

ВІТАЄМО ВАС НА СТОРІНЦІ  ІНСТРУКТОРА З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №274 "ЗАЙЧАТКО". 

НАВЧАЄ ВАШИХ ДІТОК  ВИТРИВАЛОСТІ, СПРИТНОСТІ, ГНУЧКОСТІ : ЧЄКУЛАЄВА МІЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА   

РЕКОМЕНДАЦІЇ з організації рухливих ігор та фізичних вправ з дітьми 3-6 років на прогулянці

Одним з найважливіших режимних моментів, під час якого діти можуть досить повно реалізувати свої рухові і творчі потреби є прогулянка. Вікові та індивідуальні особливості рухової активності дошкільнят значною мірою визначаються як умовами організації діяльності, так її характером і змістом. Особливо значною є роль цілеспрямованого керівництва руховою активністю дітей, які виховуються в старших вікових групах. Це обумовлено тим, що до старшого дошкільного віку діти вже набувають досить великий руховий досвід, опановують більш складними видами рухів і вміють придумувати різні варіанти ігор. Однак без правильного педагогічного керівництва руховою активністю дошкільнят не завжди можуть реалізовуватися їх можливості та потреби.

У процесі щоденного проведення рухливих ігор та фізичних вправ на прогулянці можуть вирішуватися такі завдання:

    1. Подальше розширення рухового досвіду дошкільнят і збагачення його новими більш складними рухами.

    2. Вдосконалення рухових навичок у дітей і використання їх у нових ігрових ситуаціях.

    3. Розвиток креативних можливостей, фізичних якостей: спритності, швидкості рухів, координації і витривалості.

    4. Виховання у дітей самостійності та активності.

    5. Прилучення до елементарних норм та правил взаємин з однолітками і дорослими.

Найбільш успішне вирішення цих завдань може бути досягнуто шляхом використання рухливих ігор та фізичних вправ, які відповідають зростаючим руховим можливостям дітей, а також вимагають від них певного фізичного та розумового напруження і більш високих морально-вольових якостей.

Ранкова прогулянка є найбільш сприятливим часом для проведення рухливих ігор та фізичних вправ. Проте залежно від характеру занять, що проводяться в рамках режиму дня в різні дні тижня їх кількість різна. Так, у дні проведення занять з фізичної культури в залі, на прогулянці з дітьми організовується одна рухлива гра і будь яка фізична вправа. Їх тривалість становить від 15 до 20 хв. В інші дні, рекомендується планувати одну рухливу гру і дві спортивних вправи. Їх тривалість становить у середньому 30 хв.

При плануванні ігор і фізичних вправ на ранковій прогулянці необхідно передбачити:

- Складність і доцільність поєднання рухів і з урахуванням підготовленості дітей;

- Відповідність змісту ігор і вправ порі року і стану погоди;

- Використання різних прийомів вибору дітей на провідні ролі;

- Варіативність рухливих ігор з метою розвитку у них креативності, формування позитивної мотивації до самовираження в русі ігор.

На прогулянці педагогу слід подбати про створення гарної дружньої емоційної атмосфери, яка б спонукала вихованців до невимушеної участі в різних іграх і вправах, прояву їх активності і самостійності. Це може досягатися розкриттям сюжетної гри і використанням різних посібників.

У старших вікових групах на прогулянці повинні плануватися рухливі ігри та ігрові вправи різного ступеню рухливості. Так, протягом місяця може бути проведено більше 20 рухливих ігор, при цьому розучити 3-4 гри. Кожна нова рухлива гра може повторюватися протягом місяця більше 3-х разів залежно від складності її змісту, що дозволить дітям добре засвоїти правила гри, а також зберегти інтерес до них.

Значне місце відводиться іграм спортивного та змагального характеру, ігор-естафет, в них рекомендується вводити добре знайомі дітям рухи. Для підтримки інтересу дошкільників до рухливих ігор доцільно ускладнювати їх зміст, правила і рухові завдання. Наприклад, діти виконують рухи в більш складних умовах з використанням різноманітних посібників і природного оточення (перелізання через перешкоду, підлізання під дугами, стрибки з розбігу, ходьба по колоді, різні вправи з подоланням перешкод і т.і.). Від дошкільнят потрібно прояв витримки, вольових зусиль і разом з тим швидкості і спритності рухів.

У старших вікових групах все більше місця займають такі ігри, в яких результат залежить від чіткого виконання дитиною правил, а також від взаємодії граючих. Можна проводити ігри, де діти діляться на команди (по 3-4 чол.). Це нескладні ігри-естафети, в ході яких дошкільнята вчаться піклуватися не тільки про свої особисті результати, а й про результати всієї команди, проявляючи взаємодопомогу, дружні та доброзичливі відносини один до одного.

Крім рухливих ігор на прогулянці можна широко використовувати різноманітні вправи з основних видів рухів. На прогулянці значне місце слід відводити вправам зі стрибками, тому що вони також є дієвим засобом підвищення рухової активності дошкільнят та виховання у них швидкісно-силових якостей і витривалості.

На спортивному майданчику повинні бути створені всі необхідні умови для використання різних видів стрибків. Дітям старшого дошкільного віку пропонуються цілі серії стрибків на двох ногах на місці з поступовим збільшенням їх кількості від 10 до 20 стрибків, залежно від індивідуальних можливостей дитини.

З метою підготовки дітей до спортивних ігор (баскетбол, бадмінтон, теніс), вихователі можуть запропонувати їм варіативні вправи в метанні, киданні і ловінні м'яча. У зміст прогулянки можуть бути включені різні дії з м'ячем (гумовим і тенісним):

- Прокочування по землі, вузькій доріжці;

- Підкидання м'яча вгору і ловіння його;

- Відбивання і ведення м'яча;

- Удари об стіну;

- Закочування м'яча в обруч за допомогою дощечки;

- Перекидання м'ячів один одному з різних вихідних положень;

- Метання в ціль і на дальність.

Для закріплення навичок в основних видах рухів і розвитку у дітей спритності, витривалості пропонується комплекс вправ у певній послідовності і з поступовим ускладненням на смузі перешкод. На ній можуть розташовуватися різноманітні фізкультурні споруди: гімнастичні лави, колоди, похилі буми, щити для метання. Виконання вправ на смузі перешкод не повинно викликати особливих труднощів у дітей, тому що вони попередньо освоюються ними на заняттях з фізичної культури. При організації вправ на смузі перешкод важливо враховувати рівень функціональних можливостей дошкільнят.

Перебування дітей на груповому або на спортивному майданчику дозволяє широко використовувати весь простір. Тому слід відводити значне місце на прогулянці спортивним вправам, які сприяють формуванню різноманітних рухових навичок і якостей.

У дощову погоду, коли випадає занадто велика кількість опадів, і не завжди є можливість організувати спортивні ігри та вправи, у зміст прогулянки необхідно вводити різноманітні фізичні вправи (з обручем, зі скакалкою, ігри з м'ячем, з кільцем та ін.). Їх можна організовувати під навісом, на веранді або на сухій частині майданчику ДНЗ.