http://www.zaichatko.zp.ua/admin/images/children-5.gif

МЕТА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ :

  Згідно зі Статутом ДНЗ «Зайчатко», головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, всебічного формування особистості вихованців із врахуванням особливостей їх фізичного, психічного розвитку, індивідуальних можливостей, забезпечення готовності до шкільного навчання.

Освітня діяльність педагогів нашого дошкільного закладу спрямована на виконання Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Державної національної програми «Освіта» (Україна 21 ст.), Національної програми «Діти України», Закону України «Про дошкільну освіту».


ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ :

Зміст освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах реалізується відповідно до вимог основних нормативно-правових документів, листів МОН України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році» (від 16.06.2016р. № 1/9-315) та «Про організацію національно-патріотичного виховання в ДНЗ» (від 25.06.2016 № 1/9-396), чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.  
Діяльність нашого закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, а саме:

  • забезпечення та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
  • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
  • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
  • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
  • виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК :

Пріоритети, проголошені у минулому навчальному році, зберігають актуальність і нині з метою налагодження в дошкільних закладах послідовних систем роботи, спрямованих на їх реалізацію, ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу у новому навчальному році є такі:
- національно-патріотичне виховання;
- економічне виховання;
- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;
- музичне виховання.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2015-2016 навчальному році, враховуючи підсумки роботи, педагогічний колектив спрямовує свою діяльність у 2016-2017 навчальному році на вирішення таких основних завдань:
1. Формувати мовленнєву компетентність дітей дошкільного віку шляхом використання художніх творів (5 р.)
2. Формувати національно-патріотичну свідомість дітей дошкільного віку у процесі ознайомлення з рідним містом як основи сучасного виховання в світлі завдань БК дошкільної освіти (2 р.)
3. Продовжити роботу над формуванням у дошкільників навичок ощадливої поведінки як важливої складової життєвої компетентності(2 р.).


 ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ:
– підвищення рівня професійної компетентності педагогів з урахуванням нових тенденцій в освіті;
– удосконалення роботи педагогів щодо виховання культури спілкування, мовленнєвого етикету, формування самостійної, комунікативно розвинутої особистості дошкільника;
– підвищення показників комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку відповідно до вікових норм;
– формування у дітей власних ставлень і оцінок, суджень, цінностей, що стануть підґрунтям для подальшого формування переконань і світоглядної позиції особистості;
– збагачення емоційного досвіду дітей новими враженнями, розширення знань про довкілля, зокрема про свою малу Батьківщину;
– активізація емоційної сфери дошкільників на основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни як передумови формування патріотично налаштованої особистості;
– підвищення рівнязнань з економічного виховання малят, формування основи ощадливості у дошкільників.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ :

• Збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців;
• Фізичний, інтелектуальний та особистісний розвиток кожного вихованця з урахуванням його індивідуальних особливостей;
• Здійснення необхідної корекції відхилень у розвитку вихованців;
• Залучення дітей до загальнолюдських цінностей;
• Надання допомоги родині у вихованні дітей.ОСВІТА :

  У нашому закладі для дітей протягом року
  педагогами проводяться цікаві по формі і змісту заняття:


  • розвиток мовлення;
  • математика;
    економiка;
  • грамота;
  • малювання;
  • ліплення;
  • аплікація;
  • фізкультура;
  • заняття з економічної освіти;
  • українське мовлення;
  • ознайомлення з довкіллям, природою;
  • художня література;
  • музичне;
  • корекційно-розвиваючі заняття з психологом.

  Додаткові освітні послуги:

• театральний гурток " Казкова мозайка" за парціальною програмою з організації театральної діяльності в ДНЗ ( Березина О.М., Гніровська О.З., Лінник Т.А. Лист IIТЗО від 31.03.2014 № 14,1/12-Г-501);

• елементи методики "Монтессорі" та тістопластика в групах раннього віку.

• заняття з економіки з дітьми середнього та старшого віку за парціальною  програмою для дітей старшого дошкільного віку «Економіка і  дитина» авт.: Маринеску Л.А. (затверджена наказом заст. директора   Департаменту – начальником управління загальної середньої дошкільної   та позашкільної освіти Департаменту  освіти і науки Запорізької   облдержадміністрації В.М.Захарчука, наказ № 0/86 від 01.04.2015)

• гурток з аквааеробіки "Афаліна" за парціальною програмою з аквааеробіки «Афаліна» (затверджена  на засіданні науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР головою ради проректором інституту В.Я.Ястребовою (протокол № 4 від 23.06.2015 р.).

 • гурток «Крок у світ математики» (сенсорно-пізнавальний розвиток старших дошкільників на матеріалі математичних ігор) за програмою, погодженою головою науково-методичної ради першим проректором КЗ «ЗОІППО» ЗОР В.Я.Ястребовою (протокол № 7 від 22.12.2015 р.), затверджена заступником директора департаменту –начальником управління загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації В.М.Захарчуком (від 29.01.2016 р.).Свята:
  • Осіннє свято.
  • Новий рік.
  • Свято 8 Березня.
  • Випускні ранки.
  • Фізкультурні свята та розваги.
  • Народно-обрядові свята та розваги.