http://www.zaichatko.zp.ua/admin/images/children-5.gif
ПРО МЕТОДИЧНУ РОБОТУ

Педагоги ДНЗ № 274 (ясла-садок) «Зайчатко»: люди творчі, активні, працьовиті, талановиті і віддані своїй справі. Вони є ядром і опорою всього колективу.

У своїй педагогічній діяльності педагоги в постійному творчому пошуку і активно впроваджують сучасні інноваційні педагогічні технології в навчально-виховному процесі:

- особистісно орієнтованого підходу;

– розвивального навчання;

– гуманізації педпроцесу.

Для нас кожна дитина неповторна й унікальна, а тому нашим завданням є:

- збереження фізичного і психічного здоров`я дітей;

- надання можливості розкриття її особистісних якостей;

- розкриття і розвиток творчого потенціалу кожної дитини;

- допомогти дитині увійти в сучасний соціум.

Сьогодення потребує педагога-новатора, здатного вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, запроваджувати нововведення, винаходити щось корисне, а тому слід бути весь час в курсі новинок дошкілля. Таким центром в закладі є методичний кабінет.

Методичний кабінет забезпечений всім необхідним, згідно вимог Типового положення про методичний кабінет:

- нормативно-правовою базою;

- навчально-методичною літературою, фаховими виданнями;

- навчально-дидактичними матеріалами (демонстраційними посібниками, дидактичним та роздатковим матеріалом тощо);

- комп’ютерною та оргтехнікою, відео- та фотоапаратом;

- мультимедійним центром;

- дитячою літературою, іграшками, муляжами тощо.

В методкабінеті все систематизовано за розділами та видами матеріалу і є доступним для кожного педагога. Всі новинки дошкільного напрямку є в кабінеті і опрацьовуються педагогами.

Методична робота проводиться згідно перспективного та річного плану роботи систематично і планомірно, який складається на основі аналізу попередньої роботи з метою доопрацювання певних питань. Задіюється особистісно орієнтований підхід і в роботі з педагогами з метою росту їх професіоналізму.

Протягом навчального року ведеться контроль за навчально-виховним процесом кожного педагога. В результаті якого виявляємо позитивні зміни в професійності педагога, а також в разі потреби надання методичної допомоги, виявляємо певні творчі здобутки для педагогічного досвіду. Велике значення педколектив приділяє підвищенню свого професійного рівня шляхом самоосвіти.

Методична робота проводиться з педагогами в таких формах, як:

 1. педагогічна рада;
 2. консультації для вихователів (фізінструктора, музкерівників);
 3. педагогічні читання, педгодини;
 4. семінари, семінари-практикуми;
 5. методичне об’єднання вихователів;
 6. тренінги;
 7. колективні перегляди занять;
 8. творча група тощо.

 В роботі з дітьми педагогами активно впроваджуються такі педагогічні інновації:

- інтеграція освітнього процесу;

- індивідуалізація освітнього процесу;

- сучасне предметно-розвивальне середовище;

- інноваційні види сучасних занять;

- мовленнєвий розвиток (за методикою К.Л.Крутій);

- методика розвитку творчих здібностей за системою Л.Шульги;

- гімнастика пробудження за М.Єфименком; та ін..

Також задіюються педагогами в навчально-виховому процесі педагогічні ідеї Марії Монтессорі, Софії Русової, Василя Сухомлинського та на музичних заняттях система Миколи Шутя. Кращі елементи з педагогічних досвідів колег.

Всі методичні заходи проходять з метою донесення до вихователів прогресивного, нового з теоретичної і практичної сторони. Весь педколектив готується творчо і є активними учасниками цих заходів.

Велику роль педагоги відводять створенню предметно-розвивального середовища в групах. Всі групи забезпечені відповідно Типового положення та даної вікової групи. Для навчально-виховного процесу виготовляють дидактичні посібники, роздатковий матеріал. Більш активізуючим є проведення в закладі конкурсів на: «Кращий майданчик», «Великодній вернісаж», «Мовленнєво-розвивальне середовище», тощо. Багато виготовляють атрибутів до ранкової гімнастики та занять з фізкультури.

  День відкритих дверей

  День відкритих дверей, будучи досить розповсюдженою формою роботи, дає можливість познайомити батьків з дошкільним закладом, його традиціями, правилами, особливостями освітньо-виховної роботи, зацікавити нею й залучити до участі. Проводиться як екскурсія по дошкільній установі з відвідуванням групи, де виховуються діти батьків, які прийшли. Можна показати фрагмент роботи дошкільної установи (колективна праця дітей, збори на прогулянку й ін.). Після екскурсії й перегляду завідуюча або вихователь-методист розмовляють з батьками, з'ясовують їхнє враження, відповідають на питання, які виникають.

  Бесіди

  Бесіди проводяться як індивідуальні, так і групові. І в тім і в іншому випадку чітко визначається мета: що необхідно з'ясувати, чим можемо допомогти. Зміст бесіди лаконічний, значимий для батьків, підноситься таким чином, щоб спонукати співрозмовників до висловлення. Педагог повинен уміти не тільки говорити, але й слухати батьків, виражати свою зацікавленість, доброзичливість.

  Консультації

  Звичайно складається система консультацій, які проводяться індивідуально або для підгрупи батьків. На групові консультації можна запрошувати батьків різних груп, що мають однакові проблеми або, навпаки, успіхи у вихованні (примхливі діти; діти з яскраво вираженими здібностями до малювання, музики). Цілями консультації є засвоєння батьками певних знань, умінь; допомога їм у розв’язанні проблемних питань. Форми проведення консультацій різні (кваліфіковане повідомлення фахівця з наступним обговоренням; обговорення статті, заздалегідь прочитаної всіма запрошеними на консультацію; практичне заняття, наприклад, на тему "Як розучувати з дітьми вірші").

  Семінари-практикуми

  Батьки, особливо молоді, мають потребу в придбанні практичних навичок виховання дітей. Їх доцільно запрошувати на семінари-практикуми. Ця форма роботи дає можливість розповісти про способи й прийоми навчання й показати їх: як читати книгу, розглядати ілюстрації, розмовляти про прочитане, як готувати руку дитини до письма, як вправляти артикуляційний апарат.


    


  Форми організації батьківських зборів

  Батьківські збори проводяться групові й загальні (для батьків усього закладу). Загальні збори організовуються 2-3 рази на рік. На них обговорюють завдання на новий навчальний рік, результати освітньої роботи, питання фізичного виховання й проблеми літнього оздоровчого періоду й т.ін. На загальні збори можна запросити лікаря або представника методичної служби міста. Передбачаються виступи батьків. Групові збори проводяться раз в 2-3 місяці. На обговорення виносять 2-3 питання (одне питання готує вихователь, по іншимі можна запропонувати виступити батькам або комусь із фахівців). Щорічно одні збори доцільно присвячувати обговоренню сімейного досвіду виховання дітей. Вибирається тема, злободенна для даної групи, наприклад, "Чому наші діти не люблять працювати?", "Як виховати у дітей інтерес до книги", "Телевізор - друг або ворог у вихованні дітей?".  Круглий стіл

  Круглий стіл по проблемі інтелектуального розвитку дошкільників. У ньому беруть участь вихователь-методист, психолог, вихователі груп і інші фахівці. Учасники вільно спілкуються один з одним. Темами подібних засідань можуть бути такі, як «Розвиток допитливості у дошкільників», «Розвиток мовлення», «Спеціальна готовність дитини до школи» і ін. Такі засідання можна провести в кожній віковій групі, ставлячи акценти на завданнях програми, за якою працює ДНЗ. Доцільно використовувати такі методи, як постановка дискусійних питань, аналіз педагогічних ситуацій, повідомлення фахівців з проблеми, обмін досвідом батьків, відповіді на їхні питання фахівців. Тут можна показати батькам відкрите (або відеозапис) заняття з дітьми, організовувати виставку літератури для дітей і батьків по проблемі. Пропонується розкрити батькам сутність навчання дошкільників, його специфіку, яка полягає у використанні ігрових прийомів. Як наочність доречним буде відкрите заняття для батьків з дітьми або ж відеоматеріали фрагментів занять з математики, розвитку мовлення й ін., варто звернути увагу на дидактичний матеріал, методи навчання дітей, сюрпризні моменти на заняттях .

  Дискусія

  Дискусія по проблемі, наприклад, розумового виховання дітей. Таку дискусію добре провести з батьками старшої групи, заздалегідь запросивши фахівців: учителів початкових класів, психолога, вихователів старшої групи. Можна використовувати такі методи, як постановка спірних питань, ознайомлення батьків з результатами тестування дітей, надання слова фахівцям, аналіз педагогічних ситуацій. Рекомендується проведення дискусій за аналогією з телевізійними «Ток – шоу»: наприклад, розподілити учасників на дві групи: перша – ті, хто вважає, що розумовий розвиток дитини - це вміння писати, рахувати, читати; друга – батьки з протилежною точкою зору. Головне – це всебічний розвиток дитини, її пізнавальна активність. Необхідно дати можливість висловитися представникам протилежних думок, надати слово фахівцеві, аргументувати правильну точку зору. Для підвищення інтересу слухачів до проблеми можна навести як приклад висловлювання дітей, продукти дитячої творчості, відеоролики й ін. Наприкінці підвести підсумок. Наочні форми роботи з батьками включають підготовку пам'яток, папок – пересувок, матеріалу на стендах, фотовиставки й ін. Наприклад, можна підготувати для батьків у письмовому вигляді показники розумового розвитку дітей по вікових групах або запропонувати наочний матеріал, на формування пам'яті, уваги, уяви, мислення, а також варіанти проведення дидактичних ігор з дітьми.

  "Батьківська пошта" і "Телефон довіри"

  Це нетрадиційні форми спілкування з родиною. Враховується зайнятість батьків. Будь-який член родини має можливість у короткій записці висловити сумніви з приводу методів виховання своєї дитини, звернутися по допомогу до конкретного фахівця й т.п. Телефон довіри допомагає батькам анонімно з'ясувати які-небудь значимі для них проблеми, попередити педагогів про помічені незвичайні прояви дітей.